0
Giriş yap / Kayıt ol
Hascelik Dikissiz Celik

Basınç Hesabı

Boruların basınç hesabına etkiyen birçok faktör söz konusudur. Bunlardan bazıları çap, et kalınlığı, malzeme kalitesi, sıcaklık, üretim prosesinin etkileri, dinamik ve statik yüklenmeler, akışkanın türü vs. şeklinde sıralanabilir. Tüm bu etkenler nedeniyle doğru bir basınç hesabı yapabilmek teorik de olsa çok kolay değildir. 

Burada belli emniyet katsayıları kullanılacağı öngörüsü ile özellikle çalışma sıcaklığından bağımsız olarak normal şartlar altında borunun basınç hesabını inceleyeceğiz. 

P: Hidrostatik test basıncı (Bar)

k: Akma gerilmesinin yüzde katsayısı

s: Minimum akma gerilmesi (MPa)                         P= 20 x s x k x t / D

D: Dış çap (mm)

t: Et kalınlığı (mm)

k’nın belirlenmesi;


DIN 2448’e göre üretilen borularda  

        k= 0,70 olarak alınabilir.

API 5L için ise    

GrA ve GrB kalitelerinde    

        k=0,60 

X42 - X80 kalitelerinde    

    k=0,60 (Dış Çap < 5 9/16 inç)
    k= 0,75 (6 5/8 < Dış     
    k= 0,85 (10 ¾ < Dış Çap < 18 inç)
    k= 0,90 (Dış Çap > 20 inç)

s’nin belirlenmesi;

Akma gerilmesi değeri olan s’nin tespitinde sık karşılaşılan bazı kaliteler için aşağıdaki değerleri kullanınız.

St 37    için,    235 MPa
St 44     için,    275 MPa
St 52    için,     355 Mpa
Gr B     için,     240 Mpa

 

Hascelik Parlak Celik